Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  03.09.2020
 • Atbildīgais:
  Ligija Ozoliņa

„Grozījumi MK 2018.gada 22.maija noteikumos Nr.295 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai””

Aptauja beidzās 17.09.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „ Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 22.maija noteikumos Nr.295 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Ligijai Ozoliņai

Zemkopības ministrijas

Lauku attīstības atbalsta departamenta

Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākajai referentei

pa tālruni 67027301; vai e-pastu Ligija.Ozolina[at]zm.gov.lv