Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Eiropas Savienības atbalsts
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  26.08.2019
 • Atbildīgais:
  Ligija Ozoliņa

„Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 25.augusta noteikumos Nr.492 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā””

Aptauja beidzās 09.09.2019

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 25.augusta noteikumos Nr.492 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Ligijai Ozoliņai

Zemkopības ministrijas

Lauku attīstības atbalsta departamenta

Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākajai referentei

pa tālruni 67027301; vai e-pastu Ligija.Ozolina[a]zm.gov.lv.