Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 16.04.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 25.augusta noteikumos Nr.492 „Noteikumi par valsts un Eiropas...

Publicēts: 16.04.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr.1 “Zinātniskiem mērķiem izmantojamo...

Publicēts: 15.04.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 695 “Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 12.04.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumos Nr.224 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 09.04.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 222 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 08.04.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 „Noteikumi par valsts un Eiropas...

Publicēts: 08.04.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 322 “Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi””...

Publicēts: 01.04.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Nacionālā meža monitoringa noteikumi” un tā anotācija.  

Publicēts: 31.03.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 “Lauksaimniecības, zivsaimniecības un...

Publicēts: 31.03.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība apdrošinātājam sausuma radīto zaudējumu atlīdzības izmaksu daļējai...

Publicēts: 31.03.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021

Publicēts: 31.03.2021