Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Paziņojums par „Meža un saistīto nozaru attīstības nostādņu 2014

Publicēts: 11.12.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" un tā anotācija.  

Publicēts: 10.12.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.420 “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu...

Publicēts: 04.12.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta  2013.gada 5.marta noteikumos Nr.118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā...

Publicēts: 28.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības fasētas pārtikas marķējumam” un tā anotācija.  

Publicēts: 28.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta  2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas...

Publicēts: 28.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem” un...

Publicēts: 27.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas nolikums” un tā anotācija.  

Publicēts: 07.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju...

Publicēts: 06.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabieneta noteikumu "Kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā,...

Publicēts: 06.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 „Kārtība, kādā piešķir valsts un...

Publicēts: 06.11.2014
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr. 1040 „Piena kvotu administrēšanas noteikumi”" un tā...

Publicēts: 06.11.2014