Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Likuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  17.07.2019
 • Atbildīgais:
  Dace Muceniece

Grozījumi likumā ”Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

Aptauja beidzās 24.07.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likumprojekts Grozījumi likumā ”Par zemes privatizāciju lauku apvidos”’’ un tā sākotnējais ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
 

Savus iebildumus par minēto likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Dace Muceniece
Zemkopības ministrijas
Meža departaments

Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākā referente
67027228, Dace.Muceniece[a]zm.gov.lv