Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Apmeklētāju viedoklis
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  19.02.2014
 • Atbildīgais:
  Ilze Magone

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 13.augusta noteikumos Nr.362 „Nacionālās augu šķirņu padomes nolikums”

Aptauja beidzās 27.02.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 13.augusta noteikumos Nr.362 „Nacionālās augu šķirņu padomes nolikums”" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ilzei Magonei

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Lauksaimniecības resursu nodaļas

vecākai referentei

67027258, Ilze.Magone@zm.gov.lv