Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  29.05.2014
 • Atbildīgais:
  Ilze Krēgere

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 „Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei”

Aptauja beidzās 05.06.2014

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 „Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ilzei Krēgerei

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027639; vai e-pastu Ilze.Kregere@zm.gov.lv.