Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  22.05.2014
 • Atbildīgais:
  Adris Bumbuls

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.519 „Kārtība, kādā pieprasāma un iegūstama transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācija”

Aptauja beidzās 29.05.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.519 „Kārtība, kādā pieprasāma un iegūstama transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācija”" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Adrim Bumbulam

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Augkopības nodaļas

vecākam referentam

67027184, adris.bumbuls@zm.gov.lv