Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  14.04.2014
 • Atbildīgais:
  Baiba Kārkliņa

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.169 „Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība”

Aptauja beidzās 24.04.2014

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.169 „Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Baibai Kārkliņai

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027638; vai e-pastu Baiba.Karklina@zm.gov.lv.