Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  20.12.2013
 • Atbildīgais:
  Līga Drozdovska

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”

Aptauja beidzās 26.12.2013

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Līgai Drozdovskai

Zemkopības ministrijas

Pārtikas un veterinārā departamenta

Biotehnoloģiju un kvalitātes nodaļas

vecākai referentei

67027875, Liga.Drozdovska@zm.gov.lv