Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  03.12.2020
 • Atbildīgais:
  Līga Villa

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta noteikumos Nr.799 “Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai”

Aptauja beidzās 17.12.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta noteikumos Nr.799 “Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 

Līga Villa

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvneiku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vecākā referente

67027196, liga.villa[at]zm.gov.lv