Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  16.07.2019
 • Atbildīgais:
  Jānis Bārs

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1483 „Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi”

Aptauja beidzās 23.07.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „PaGrozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1483 „Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi”’’ un tā sākotnējais ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Jānis Bārs
Zemkopības ministrijas
Meža departaments

Meža resursu un medību nodaļas vecākais referents
67027554, janis.bars[a]zm.gov.lv