Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  06.02.2014
 • Atbildīgais:
  Sigita Tauriņa

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.63 „Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām”

Aptauja beidzās 13.02.2014

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.63 „Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām””, tā anotācija un konsolidētā versija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Sigitai Rubenei

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027064; vai e-pastu Sigita.Rubene@zm.gov.lv.