Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  08.04.2021
 • Atbildīgais:
  Karina Baranovska

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 „Noteikumi par valsts un ES atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

Aptauja beidzās 22.04.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Karina Baranovska
Zemkopības ministrijas 
Lauku atbalsta attīstības departamenta 
Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākā referente
Karina.Baranovska[at]zm.gov.lv 
67878726