Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  17.07.2020
 • Atbildīgais:
  Māris Valdovskis

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 819 “Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība”

Aptauja beidzās 31.07.2020

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 819 “Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība”" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Mārim Valdovskim

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Pārtikas nekaitīguma nodaļas

vadītāja vietniekam

67027016, maris.valdovskis[a]zm.gov.lv

Pēdējais komentārs

Saņemto komentāru skaits: 2
school79Kiz [20.07.2020 06:11]
Globe Telecom