Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  17.07.2020
 • Atbildīgais:
  Gints Melkins

Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 26.marta noteikumos Nr.128 “Meliorācijas kadastra noteikumi”

Aptauja beidzās 31.07.2020

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 26.marta noteikumos Nr.128  “Meliorācijas kadastra noteikumi”” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Gints Melkins
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākais referents
67027207, gints.melkins[a]zm.gov.lv