Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  17.07.2020
 • Atbildīgais:
  Gints Melkins

Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi

Aptauja beidzās 31.07.2020

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Gints Melkins
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākais referents
67027207, gints.melkins[a]zm.gov.lv