Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  22.09.2020
 • Atbildīgais:
  Ilze Rutkovska

Grozījums MK 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību””...

Aptauja beidzās 06.10.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību””, “Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minētajiem noteikumu projektiem Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:


Ilze Rutkovska
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece
67027108, ilze.rutkovska[at]zm.gov.lv