Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecības politika
 • Kategorija:
  Informatīvais ziņojums
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  06.06.2019
 • Atbildīgais:
  Gints Melkins

Informatīvā ziņojuma projekts “Latvijas meliorācijas politika”.

Aptauja beidzās 14.06.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Informatīvā ziņojuma projekts “Latvijas meliorācijas politika”.
 
Savus iebildumus par minēto Informatīvā ziņojuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Gints Melkins
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākais referents
67027207, gints.melkins[a]zm.gov.lv