Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Informatīvais ziņojums
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  18.03.2020
 • Atbildīgais:
  Rita Benta

Informatīvā ziņojuma projekts “Par situāciju Valsts meža dienestā meža ugunsdzēsības jomā”.

Aptauja beidzās 01.04.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Informatīvā ziņojuma projekts “Par situāciju Valsts meža dienestā meža ugunsdzēsības jomā”. 

 
Savus iebildumus par minēto Informatīvā ziņojuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Vija Freimane
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Meža resursu un medību nodaļas vecākā referente
67027253, vija.freimane[at]zm.gov.lv