Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Informatīvais ziņojums
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  03.09.2015
 • Atbildīgais:
  Normunds Strūve

Informatīvais ziņojums "Par Ministru konferencēm par meža aizsardzību Eiropā, Madridē 2015.gada 20.-21. oktobrī"

Aptauja beidzās 11.09.2015

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts informatīvais ziņojums "Par Ministru konferencēm par meža aizsardzību Eiropā, Madridē 2015.gada 20.-21. oktobrī" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Normundam Strūvem

Zemkopības ministrijas

Meža departamenta

direktora vietniekam

pa tālruni 67027549; vai e-pastu normunds.struve[a]zm.gov.lv.