Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  16.01.2014
 • Atbildīgais:
  Kristaps Pilskalns

Kārtība, kādā piešķir valsts un ES atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam “Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas”

Aptauja beidzās 23.01.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam “Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas””" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Kristapam Pilskalnam

Zemkopības ministrijas

Zivsaimniecības departamenta

Zivsaimniecības atbalsta nodaļas

vecākam referentam

67878727, Kristaps.Pilskalns@zm.gov.lv