Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  06.02.2014
 • Atbildīgais:
  Indra Ruļuka

Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros

Aptauja beidzās 13.02.2014

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros”, tā anotācija un konsolidētā versija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Indrai Ruļukai

Zemkopības ministrijas

Tirgus un tiešā atbalsta departamenta

Tiešo maksājumu un nozaru ekonomikas nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027412; vai e-pastu Indra.Ruluka@zm.gov.lv.