Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  05.02.2015
 • Atbildīgais:
  Inese Bārtule

Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi, kā arī prasības mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanai

Aptauja beidzās 13.02.2015

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi, kā arī prasības mākslīgai zivju pavaitrošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanai" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Inesei Miķelsonei

Zemkopības ministrijas

Zivsaimniecības departamenta

Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniecei

pa tālruni 67334892; vai e-pastu Inese.Mikelsone@zm.gov.lv.