Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Regulas projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  14.05.2014
 • Atbildīgais:
  Edīte Kubliņa

KOMISIJAS REGULA (ES) par Līguma 107. un 108. panta piemērošanu konkrētām atbalsta kategorijām, ko piešķir uzņēmumiem

Aptauja beidzās 04.06.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīta KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. …/.. (XXX) par Līguma 107. un 108. panta piemērošanu konkrētām atbalsta kategorijām, ko piešķir uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību.

 

Savus iebildumus par minēto regulas projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ilzei Muriņai

Zemkopības ministrijas

Zivsaimniecības departamenta

Zivsaimniecības atbalsta nodaļas

vecākai referentei

67878708, ilze.murina@zm.gov.lv

Saistītie dokumenti