Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  24.01.2014
 • Atbildīgais:
  Dace Guste

Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība

Aptauja beidzās 30.01.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti gozījumi Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība"" un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Dacei Gustei

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Augkopības nodaļas vecākā referente

pa tālruni 67027217 vai e-pastā: Dace.Guste@zm.gov.lv