Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  30.05.2014
 • Atbildīgais:
  Anna Želtkovska

Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība

Aptauja beidzās 05.06.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Annai Želtkovskai

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Lopkopības un ciltsdarbu nodaļas

vecākai referentei

anna.zeltkovska@zm.gov.lv