Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Likumprojekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  07.08.2014
 • Atbildīgais:
  Iveta Ozoliņa

Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

Aptauja beidzās 14.08.2014

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti likumprojektu „Grozījumi Aizsargjoslu likumā” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ivetai Ozoliņai

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta direktora vietniecei

67027346, iveta.ozolina@zm.gov.lv