Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Likumprojekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  26.05.2021
 • Atbildīgais:
  Agija Mediņa

Likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā””

Aptauja beidzās 13.06.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:


Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas
vadītāja vietniecei Agijai Madiņai
tel. 67027297 agija.medina[at]zm.gov.lv