Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Publiskās pārvaldes politika
 • Kategorija:
  Likuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  20.06.2019
 • Atbildīgais:
  Sigita Boča

Likumprojekts „Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā”

Aptauja beidzās 28.06.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Likumprojekts „Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto Likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Sigita Boča

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vecākā referente

67027069, sigita.boca[a]zm.gov.lv