Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zemes izmantošana
 • Kategorija:
  Likumprojekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  21.01.2016
 • Atbildīgais:
  Gints Melkins

Likumprojekts „Grozījumi Meliorācijas likumā”

Aptauja beidzās 28.01.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likumprojekts „Grozījumi Meliorācijas likumā” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Gints Melkins
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākais referents
67027207, gints.melkins[a]zm.gov.lv