Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Likumprojekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  02.09.2021
 • Atbildīgais:
  Gints Krūmiņš

Likumprojekts „Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā”

Aptauja beidzās 16.09.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Likumprojekts „Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā”  un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Gints Krūmiņš
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta 
Lauksaimniecības resursu nodaļas vecākais referents
67027313, gints.krumins[at]zm.gov.lv