Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Likumprojekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  25.02.2021
 • Atbildīgais:
  Ineta Jēkabsone

Likumprojekts „Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā”

Aptauja beidzās 11.03.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Likumprojekts „Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā” tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Ineta Jēkabsone
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības resursu nodaļas vadītāja vietniece
67027177, ineta.jekabsone[at]zm.gov.lv