Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Likumprojekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  28.01.2016
 • Atbildīgais:
  Ineta Jēkabsone

Likumprojekts „Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā”

Aptauja beidzās 05.02.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likumprojekts „Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Ineta Jēkabsone
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības resursu nodaļas vadītāja vietniece
67027177, ineta.jekabsone[a]zm.gov.lv