Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Likumprojekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  13.01.2016
 • Atbildīgais:
  Gita Jansone

Likumprojekts „Grozījums ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā”

Aptauja beidzās 21.01.2016

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likumprojekts „Grozījums ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Ligijai Ozoliņai
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vecākā referente
67027422, ligija.ozolina[a]zm.gov.lv