Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Likumprojekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  05.02.2021
 • Atbildīgais:
  Inese Štromberga

Likumprojekts "Grozījums Kooperatīvo sabiedrību likumā"

Aptauja beidzās 19.02.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Likumprojekts "Grozījums Kooperatīvo sabiedrību likumā" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto likumprojketu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Inesei Štrombergai

Zemkopības ministrijas

Lauku attīstības atbalsta departamenta

Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākai referentei

pa tālruni 67027156; vai e-pastu inese.stromberga[at]zm.gov.lv.