Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Likumprojekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  01.09.2020
 • Atbildīgais:
  Inese Bārtule

Likumprojekts “Grozījums Zvejniecības likumā”

Aptauja beidzās 15.09.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts likumprojekts “Grozījums Zvejniecības likumā” un tā anotācija.

 

Priekšlikumus un iebildumus par likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Inese Bārtule
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece
tālr.26481730, e-pasts: Inese.Bartule[at]zm.gov.lv