Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  13.05.2021
 • Atbildīgais:
  Inga Žagare

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 776 “Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība””

Aptauja beidzās 27.05.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 776 “Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ingai Žagarei
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Zemes pārvaldības un meleorācijas nodaļas
vecākai referentei
67027558, Inga.Zagare[at]zm.gov.lv