Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  09.06.2021
 • Atbildīgais:
  Laura Bērziņa

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 „Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi””

Aptauja beidzās 22.06.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 „Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Laura Laizāne
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta 
Lauksaimniecības resursu nodaļas vecākā referente
67027360, laura.laizane[at]zm.gov.lv