Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  01.04.2020
 • Atbildīgais:
  Ilze Rutkovska

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību””

Aptauja beidzās 15.04.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:


Ilze Rutkovska
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece
67027108, ilze.rutkovska[at]zm.gov.lv