Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  16.01.2020
 • Atbildīgais:
  Ilze Krēgere

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība””

Aptauja beidzās 30.01.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Ilze Krēgere

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vecākā referente

pa tālruni 67027639; vai e-pastu Ilze.Kregere[at]zm.gov.lv.