Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  10.01.2019
 • Atbildīgais:
  Lelda Pamovska

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža""

Aptauja beidzās 18.01.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"" un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 
Lelda Pamovska
Zemkopības ministrijas 
Meža departamenta
Meža resursu un medību nodaļas 
vecākā referente
Tālr: 67027101, lelda.pamovska[a]zm.gov.lv