Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  27.03.2019
 • Atbildīgais:
  Daiga Bajale

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24.jūlija noteikumos Nr. 518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi"”

Aptauja beidzās 05.04.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24.jūlija noteikumos Nr. 518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi"” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Daigai Bajalei

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Lauksaimniecības resursu nodaļas vecākai referentei

67027313, daiga.bajale[a]zm.gov.lv