Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  28.11.2019
 • Atbildīgais:
  Agija Mediņa

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra noteikumos Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības””

Aptauja beidzās 12.12.2019

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra noteikumos Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:


Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas

vadītāja vietniecei Agijai Madiņai

tel. 67027297 agija.medina[at]zm.gov.lv