Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  09.01.2020
 • Atbildīgais:
  Ineta Lavrinoviča

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 878 “Lauksaimniecības datu centra nolikums””

Aptauja beidzās 23.01.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 878 “Lauksaimniecības datu centra nolikums” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Ineta Lavrinoviča

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vadītāja vietniece

67027528, ineta.lavrinovica[at]zm.gov.lv