Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  02.09.2020
 • Atbildīgais:
  Ieva Braņicka

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs””

Aptauja beidzās 16.09.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”” un tā anotācija.

 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Ievai Braņickai
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības resursu nodaļas vecākai referentei
67027683, ieva.branicka[at]zm.gov.lv