Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  12.05.2021
 • Atbildīgais:
  Inese Bārtule

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumos Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība””

Aptauja beidzās 26.05.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumos Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”” un tā anotācija.

 

Priekšlikumus un iebildumus par noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Inese Bārtule
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta direktora vietniece
tālr.26481730, e-pasts: Inese.Bartule[at]zm.gov.lv