Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Valsts atbalsts
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  14.05.2019
 • Atbildīgais:
  Sandra Virza

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”””

Aptauja beidzās 24.05.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi””” un tā sākotējās ietekmes novērtējums.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Sandra Virza
Zemkopības ministrijas
Lauku attīstības atbalsta departamenta
Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vecākā referente
67027029, sandra.virza[a]zm.gov.lv