Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Valsts atbalsts
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  04.06.2019
 • Atbildīgais:
  Andris Orlovskis

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem””

Aptauja beidzās 14.06.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Andris Orlovskis
Zemkopības ministrijas
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta
Tiešo maksājumu un nozaru ekonomikas nodaļas vecākais referents
67027370, andris.orlovskis[a]zm.gov.lv