Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Zivsaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  18.07.2019
 • Atbildīgais:
  Kristaps Pilskalns

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 437 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Tirdzniecības pasākumi””

Aptauja beidzās 02.08.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 437 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Tirdzniecības pasākumi”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Kritaps Pilskalns
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļa vecākajam referentam
67878727, kristaps.pilskalns[a]zm.gov.lv